zoloft pills

res

Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN
Doğum Yeri : Çanakkale
Doğum Tarihi : 1979
Medeni Durumu : Evli
Yabancı Dili : İngilizce
Uzmanlık Alanı : Tarih Eğitimi
E-Posta : tbsengul@gmail.com

Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

 • Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013
 • Yüksek Lisans Eğitim Programları ve Öğretimi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2006
 • Yüksek Lisans Tarih Öğretmenliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2003
 • Lisans Tarih Anadolu Üniversitesi 2001

Tez Çalışmaları:
Derece Bölüm/Program Yıl

 • Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Mekân Algılarına Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.2013
 • Yüksek Lisans Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Siyasi Fikir Akımlarının Tarih Eğitimine Yansımaları (1908-1931), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale.2006
 • Lisans 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Tıp Alanındaki Gelişmeler, Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eskişehir.2001

Görevler:
Unvanı Kurumu Yıl

 • Yardımcı Doçent Doktor Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi2014
 • Araştırma Görevlisi Doktor Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2013
 • Araştırma Görevlisi Doktor Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (35. madde ile)2013
 • Araştırma Görevlisi Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi (35.madde ile)2007
 • Araştırma Görevlisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi2002

Öğretim Materyal Tasarımı:

1. Şengül, T., Haritalı-Animasyonlu Tarih Öğretim Materyali . www.tubasengul.com (e-içerik, uzaktan eğitim, birebir eğitime uygun)
2011-2013

Bilgisayar Yeterlikleri:

 • Microsoft Office Word
 • Microsoft Office Excel
 • Microsoft Office Powerpoint
 • Adobe Photoshop
 • Adobe Flash

Bilimsel Kuruluş Üyelikleri:

 • 2009-Tarih Eğitimcileri Birliği Üyeliği
 • 2009-Eğitim Araştırmaları Birliği Derneği Üyeliği
 • 2007-Yaratıcı Drama Derneği Üyeliği
 • 2005-2006 Bireysel Sporlar Takımı Fakülte Sorumluluğu
 • 2004-2006 Avrupa Birliği Sokrates-Erasmus Programı Çalışma Grubu
 • 2004-2006 Mekân Standartları Çalışma Grubu

Lisans ve Lisansüstü Düzeyde Yürüttüğü ve Yürütebileceği Dersler:

Bölüm Ders Adları
Tarih Eğitimi

 • Tarih Öğretmenliği Tarih Öğretim Yöntemleri
 • Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
 • İletişim Becerileri
 • Tarih Eğitiminde Araştırma Teknikleri
 • Tarih Eğitiminde Drama
 • Tarih Öğretiminde Beceri Eğitimi
 • Bilim Tarihi
 • Müze Eğitimi
 • Tarih Öğretiminde Etkinlik Geliştirme
 • Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi
 • Tarih Öğretiminde Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)
 • Tarih Öğretiminde Harita Becerilerinin Kullanımı ve Atlaslar

Tarih

 • Avrupa Eğitim Tarihi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Bilim Tarihi
 • T.C. Anayasası ve Vatandaşlık
 • II. Meşrutiyet ve Siyasi Fikir Akımları
 • Tarihi Coğrafya
 • Tarih Araştırma Yöntemleri

Eğitim Bilimleri

 • Özel Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
 • Çağdaş Eğitim Akımları
 • Drama
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Avrupa Eğitim Tarihi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Demokrasi Eğitimi
 • Medya Okur-Yazarlığı
 • İletişim Becerileri

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 • Sosyal Bilgilerin Temelleri
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Vatandaşlık Bilgisi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme
 • İnsan Hakları ve Demokrasi
 • İnsan İlişkileri ve İletişim
 • Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İnceleme
 • Drama
 • Tarihi Coğrafya
 • Müze Eğitimi
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi

Hobi ve İlgi Alanları:

 • Tarih Eğitimi ve Tarih Öğretimi :Tarih araştırma yöntemleri, tarih öğretim stratejileri, tarih öğretim yöntem ve teknikleri, tarih öğretim materyal ve teknolojileri, tarih öğretiminde drama, tarih haritaları, tarih öğretiminde animasyon kullanımı, tarih öğretiminde bilgisayar destekli öğretim, öğretmen yetiştirme, yakınçağ tarihi, siyasi fikir akımları, tarihi hikâyeler, Çanakkale tarihi.
 • Spor :Tenis, yüzme.
 • Latin Dansları : Salsa, Cha cha, Merenge, Bachata
 • El Sanatları :Seramik, boyama.

İndirmek için tıklayınız..