buy prednisone

ANİMASYON DESTEKLİ HARİTALARLA TARİH ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE MEKÂN ALGILARINA ETKİSİ

ŞENGÜL BİRCAN, Tuba
Doktora, Tarih Eğitimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mustafa SAFRAN
Şubat-2013

Bu araştırma, 9. sınıf tarih dersinde “İlk Türk-İslam Devletleri” ünitesi “Karahanlılar”, “Gazneliler” ve “Büyük Selçuklu Devleti” konularına ilişkin animasyon destekli haritalarla tarih öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına ve mekân algılarına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışma, tarih öğretiminde ders planlama eksikliğine vurgu yaparak, bir model doğrultusunda tarih öğretiminin şekillendirilmesinin önemli olduğunu fark ettirmek; öğretimde teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak bilgisayar destekli ders materyallerinin tarih dersi için ilgiyi arttırıcı ve öğrenmeyi çok yönlü sağlayıcı özelliklerine dikkat çekmek; mekân algısının tarih dersi açısından önemini açıklayarak ve tarih öğretiminde harita kullanımının önemli ancak yetersiz olduğunu belirterek animasyon destekli haritalarla tarih öğretiminin sağlayabileceği katkıları ortaya koyma yönüyle öneme sahiptir…

Bu konu ile ilgili tezi indirmek için tıklayınız..

Tanıtım Videosu:Animasyonların izlenmesinde gerekli olan kullanıcı adı ve şifreyi edinmek için, “tbsengul@gmail.com” eposta adresi ile iletişime geçiniz.