zoloft pills

Akademisyenin çalışmalarına bu linkten ulaşabilirsiniz.
Tuba Şengül Bircan Yayınları

ESERLER VE FAALİYETLER

A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
A1. Şengül, T. (2010). Activity Models about Using Drama Method in History Lessons. Procedia-Social and Behavioral Sciences 2(2). pp. 3155-3159.

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:
B6. Şengül, T., Zembat R, Özdemir Beceren, B. and Ünsal F.Ö. (2013) 6 Years Old Preschool Children’s Perception of ‘Past’. 12th Annual International Conference on Education 24-27 of May 2010, Athens Institute for Education and Research Athens, Greece.
B5. Şengül, T. ve Safran, M. (2011). Tarih Öğretimi ve Haritalar, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 5-8 Ekim 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
B4. Şengül, T. ve Tokdemir, M.A. (2011). ‘Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi’ Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi 5-8 Ekim 2011, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
B3. Şengül, T. (2010). Tarih Derslerinde Dramanın Kullanımına Yönelik Etkinlik Örnekleri, World Conference on Educational Sciences (04-08 Şubat 2010), Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.
B2. Şengül, T. ve Akça, N. (2009). Tarih Öğretimi için Yaratıcı Ortamlar, Uluslararası Eğitim Araştırmaları Sempozyumu (1-3 Mayıs 2009), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
B1. Şengül, T., Akça, N. ve Gültekin, F. (2008). Oyunlarla Tarih Öğretimi, Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (13-17 Mayıs 2008), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

C. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
C4. Bircan Şengül, T. ve Safran M. (2013). Tarih Öğretiminde Haritaların Kullanımı ve Önemi, Ahi Evran Üni. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi14(2).
C3. Şengül Bircan, T. ve Tokdemir, M.A. (Baskıda). Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2013, 46(2).
C2. Şengül, T. (2007) Siyasi Düşünce Akımları ve Tarih Ders Programlarındaki Düşünsel Değişim (1908–1930)”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl:2007, 40 (1), Ankara, s.63-97.
C1. Şengül, T. (2003). Geleneksel ve Çağdaş Eğitim Anlayışında İlgi ve Disiplin, Milli Eğitim Dergisi, Bahar 2005, sayı: 166, s. 133–137.

D. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
D1. Şengül, T., Çençen, N. ve Arıdil, Ş. (2010). Tarihi Süreç İçerisinde Türk Polis Teşkilatı. Türk Polis Teşkilatında Yeni Gelişmeler Sempozyumu (09-10 Nisan 2010), Ankara.

E. Diğer Yayınlar:
E3. Şengül Bircan, T. (2014). Politika Olarak Eğitim”, Günümüzde Eğitim John Dewey, 2. Baskı, (Ed. J. Ratner, B. Ata, T. Öztürk) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
E2. Şengül Bircan, T. (Baskıda). “Martin Buber”, Eğitim Düşünürleri (Thinkers on Education).
E1. Şengül, T. (2010). “Politika Olarak Eğitim”, Günümüzde Eğitim John Dewey, (Ed. J. Ratner, B. Ata, T. Öztürk) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

F. Ulusal Kitaplarda Bölümler:
F2. Şengül Bircan, T. ve Arıdil Ş. (Baskıda). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Edebi Ürün Olarak “Şiir” Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi”, Reşat Genç’e Armağan.
F1. Şengül, T. (2010). “Tarih Öğretiminde Drama”, Tarih Nasıl Öğretilir?, (Ed . M. Safran), İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.

G. Ulusal Sempozyum, Kongre, Panel, Kurs vb. Etkinlik Görevleri:
G9. Şengül, T. (2012)Anayasa Gönüllüsü, Anayasa Platformu. (8 Mart 2012). (Katılımcı).
G8. Şengül, T. (2009). Dorothy Heathcote “Uzman Mantosu” (Mantle of Expert) Atölye Çalışması (26/28 Ekim 2009), Çağdaş Drama Derneği, Ankara.
G7. Şengül, T. (2008). Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı Üçüncü Aşama Katılım Belgesi (27.02.2008–18.06.2008), Çağdaş Drama Derneği, Ankara.
G6. Şengül, T. (2008). Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı İkinci Aşama Katılım Belgesi (17.10.2007–16.01.2008), Çağdaş Drama Derneği, Ankara.
G5. Şengül, T. (2007). Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı Birinci Aşama Katılım Belgesi (03.03.2007–03.06.2007), Çağdaş Drama Derneği, Ankara.
G4. Şengül, T. (2004)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu (20-21 Mayıs 2004). (Sekretarya).
G3. Şengül, T. (2003)Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile düzenlenen Yaratıcı Drama Semineri (23/27.06.2003), Çanakkale. (Katılımcı)
G2. Şengül, T. (2002). TON TV 29 Ekim Paneli “Cumhuriyet’in Temel Nitelikleri” (29.10.2002), Çanakkale. (Konuşmacı)
G1. Şengül, T. (2000). Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programı (20.09.1999/03.07.2000), Eskişehir.

H. Atıflar:
H3. Başçiftçi, R. (2013). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısı ve Kalıcı Öğrenme Üzerine Etkisi; Vücudumuzda Sistemler Ünitesi Örneği. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi 4(1). (C1 nol’lu yayına)
H2. Pektaş M.H., Çelik, H. ve Katrancı, M. (2009). 5. Sınıflarda Ses ve Işık Ünitesinin Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenci Başarısına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi 17(2) Mayıs 2009. s.649-658. (C1 nol’lu yayına)
H1. İlgar, L. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri Üzerine Bir Araştırma. Doktora Tezi. İstanbul Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimi Bilimleri ABD. İstanbul. (C1 nol’lu yayına)

I. Projeler:
I3. Şengül, T., Gazi Üniversitesi BAP, Tarih Öğretimi’nde Animasyonlu Harita Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarı Düzeylerine ve Tarihte Mekânı Algılama Becerilerine Etkisi, 2011-2013, (Araştırmacı).
I2. Şengül, T., Avrupa Birliği EuroClio-Matra- Türk Okullarındaki Tarih Eğitimindeki Yenilikçi Yöntem Projesi, 2009-2012, (Katılımcı).
I1. Şengül, T., Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Gelibolu Tarihi Milli Park Müdürlüğü Alan Kılavuzluğu Semineri, 06/24.09.2004, Eceabat-Çanakkale (Katılımcı).

K. Diğer Akademik ve Sosyal Etkinlikler:
K11. Şengül, T. (2009-2012). “Tarihin Seyrinde”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Anabilim Dalı Bülteni Yayın Sorumlusu ve Editörü. http://www.gef.gazi.edu.tr/dergi_tarih/index.html
K10. Şengül, T. (2009). Advanced Certificate. Mayflower College (11. 09. 2009), Plymouth- ENGLAND.
K9. Şengül, T. University of Plymouth – Mayflower College (6 Temmuz/25 Eylül 2009), Plymouth- ENGLAND (Araştırma ve Yaz Okulu Eğitimi)
K8. Şengül, T. (2009) Leonardo da Vinci Eğitim Programı (19 Ocak 2009), Gazi Üniversitesi, Ankara.
K7. Şengül, T. (2008). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarının Değerlendirilmesi Çalıştayı (Nisan 2008), Ankara. (Dinleyici)
K6. Şengül, T. (2007). “Hasan Âli Yücel’in 46. Ölüm Yılını Anma Töreni Toplantısı” (28.02.2007), Hasan Âli Yücel Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara.
K5. Şengül, T. (2006). İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Doğumunun 120.Yılı Anma Toplantısı” (25.12.2006), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
K4. Şengül, T. (2006). “Halil Fikret Kanat Paneli” (27.11.2006), Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara.
K3. Şengül, T. (2006). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, III. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu (04/05.06.2006), Çanakkale. (Dinleyici)
K2. Şengül, T. (2004). Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu (20/22.12.2004), Ankara. (Dinleyici)
K1. Şengül, T. (2003). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, “Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu” (01/04.10.2003), İzmir. (Dinleyici)